BAMBOO VIETNAM ENGINE MACHINE JSC
Thương hiệu Nhật dành cho người Việt
________________________________________________
 
Tư vấn Dự án: 
   > 0977.742.247 |Mr. Tuấn|
   > 0866.99.6936 |Mr. Việt Anh|
 
Tư vấn sản phẩm và báo giá:
   > 0352.60.6666 |Mr. Tuấn|
   > 0326.115.118 |Mr. Việt Anh|
 
Tư vấn kĩ thuật:
   > 0368.913.226 |Mr. Tự|
   > 0387.191.445 |Mr. Mừng|
 
Tư vấn vận chuyển:
   > 0984.520.198 |Mr. Xuyên|
   > 0342.175.666 |Mr. Mạnh|
 
Tư vấn bảo hành và dịch vụ
   > 0342.371.666 |Mrs. Nhung|
   > 0383.181.261 |Mrs. Châu|
 
– Hotline/Zalo hỗ trợ 24/7: 0326.115.118 |Mr. Việt Anh|
– Website đặt hàng: www.bamboobca.com.vn
– Facebook/Messenger đặt hàng: Bamboo Vietnam Engine Machine JSC